home  |   tarieven  |  informatie  |   contactgegevens  |   openingstijden  |   privacy  |   links  |   disclaimer krm krt nmt cz zorgverzekeraar
 
 
 

Mondzorgkliniek Oud-Beijerland a-b-c

Afgebroken tand
Als er door een ongeval of klap een tand afbreekt of uitgeslagen wordt, dan is het van het grootste belang dat de patiënt binnen een half uur –  maar zeker niet later dan 2 uur na het ontstaan van het letsel – naar de tandarts komt. Gebeurt dit 's avonds of in het weekend dan is er dus sprake van een spoedgeval.
Is de uitgeslagen tand gevonden, bewaar deze dan vochtig (bijvoorbeeld in melk) en meldt u zo spoedig mogelijk bij de praktijk of de dienstdoende tandarts.

Aften
Aften zijn blaasjes of zweertjes in de mond. Hoewel aften niet schadelijk zijn voor de gezondheid, is het wel een vervelende en pijnlijke aandoening.
Waarom sommige mensen met enige regelmaat last hebben van aften, is niet helemaal bekend. Aften kunnen ontstaan als gevolg van een slechte mondhygiëne, verminderde weerstand, gevoeligheid voor bepaalde voedingsmiddelen of het bijten op de tong of de binnenkant van de wang.

Heeft u aften, maak dan in geen geval de blaasjes of zweertjes kapot.
Doet u dat wel, dan kan de aandoening zich uitbreiden. Bij sommige mensen helpt spoelen met een mondwater dat chloorhexidine bevat,
maar echt bewijs is hiervoor niet geleverd. Daarbij: het gebruik van chloorhexidine kan pijnlijk zijn.

Belangrijk is in ieder geval om voorzichtig te poetsen en te eten; de aften zullen dan uiteindelijk vanzelf verdwijnen.
Als de aften worden veroorzaakt door scherpe randjes aan kiezen en tanden of door uw kunstgebit, dan is het raadzaam uw tandarts te raadplegen.

Angst voor de tandarts
Als u angst heeft voor de tandarts, dan staat u hierin echt niet alleen.
Uit onderzoek is gebleken dat vijf tot tien procent van de Nederlandse bevolking helemaal niet (meer) naar de tandarts durft te gaan. Belangrijkste redenen hiervoor zijn de angst voor pijn, een eerdere, traumatische ervaring en angst voor het onbekende.
Als u angst heeft voor de tandarts, dan moet u dit beslist zeggen als u een afspraak maakt. De tandarts kan hierop dan inspelen en u stap voor stap, met een duidelijke uitleg door de behandeling leiden.
De eventuele behandelingen zelf hoeven niet pijnlijk te zijn, want als u dat wilt, kan er altijd worden verdoofd. En als het voor u belangrijk is controle te houden tijdens de behandeling, dan kunt u hierover afspraken maken met de tandarts. Bijvoorbeeld: als u uw hand optilt, dan stopt de tandarts direct met boren.

Is behandeling dan nog niet haalbaar, dan kunnen extreem angstige patiënten worden doorverwezen naar een van de Centra voor Bijzondere Tandheelkunde. U heeft hiervoor wel een verwijzing nodig van uw tandarts en de wachttijd varieert van een maand tot anderhalf jaar.
Het is overigens wel de bedoeling dat u na behandeling in een van deze Centra terugkeert naar de praktijk van uw eigen tandarts.

Bleken
Iedereen wil een stralend, wit gebit en het bleken van tanden heeft de laatste jaren dan ook sterk aan populariteit gewonnen.

Er is een aantal methoden om tanden en kiezen lichter/witter te maken:
- het intern bleken van 'dode' tanden (vaak als gevolg van een ongeval);
- het uitwendig bleken door de tandarts met stoffen waarin
  waterstofperoxide is verwerkt;
- het uitwendig bleken thuis.

Alle methoden werken op basis van de vorming van vrije radicalen.
De werking is als volgt: de gekleurde stoffen op/tussen de tanden zijn cyclische verbindingen, die door de vrije radicalen in de bleekstof worden afgebroken, waardoor de kleur (grotendeels) verdwijnt.
De duurzaamheid van bleken kan sterk variëren: van zes maanden tot
drie jaar, mede afhankelijk van eet-, drink- en leefgewoonten (roken!!)
Overweegt u uw tanden te bleken, dan is het aan te raden eerst uw tandarts of mondhygiënist te raadplegen voor advies en eventueel behandeling. Immers, niet in alle gevallen is het bleken van tanden de enige of beste oplossing.

Brug
Een brug wordt gemaakt als één of meer tanden of kiezen ontbreken.
Een brug zit vast op twee of meer pijlers. Deze pijlers zijn de afgeslepen tanden of kiezen aan weerszijde van de open ruimte in het gebit.
Een brug bestaat uit twee of meer kronen, die op de pijlers worden geplaatst en een brugtussendeel (dummy) bestaand uit een of meer tanden of kiezen die de open ruimte in het gebit opvullen.

Een brug wordt geplaatst:
- om beter te kunnen kauwen;
- om esthetische redenen;
- om te voorkomen dat tanden/kiezen scheef gaan staan of scheef
  groeien;

Er bestaan verschillende bruggen:
De gewone brug
Bij een gewone brug bevinden de beide pijlers zich aan weerszijde van de open ruimte in het gebit.

De vrije-eindigende brug.
Bij een vrij-eindigende brug bevinden de pijlers zich aan een kant van de ontbrekende tand of kies.

De etsbrug
Een etsbrug wordt gebruikt als de tanden/kiezen aan beide zijden van de open ruimte in het gebit (nagenoeg) gaaf zijn. De brug wordt door middel van metalen bevestigingsplaatjes vrijwel onzichtbaar bevestigd aan de binnenkant van de tanden of kiezen.

Kronen en bruggen worden gemaakt van:
- porselein;
- edelmetaal-porselein (metaal als basis met een buitenlaag van
  porselein);
- edelmetaal (die vanwege de kleur meestal alleen achter in de mond
  worden geplaatst).

Voor het plaatsen van een kroon of brug zijn vaak meerdere bezoeken aan de tandarts nodig.
Na het geven van een plaatselijke verdoving wordt een deel van de tand of kies afgeslepen om ruimte te maken voor de latere kroon.
Daarna maakt de tandarts een afdruk van de kaak waarin zich de afgeslepen tand/kies bevindt. 
Vervolgens wordt ook een afdruk gemaakt van de tegenovergelegen kaak om te kunnen zien hoe tanden en kiezen van boven- en onderkaak op elkaar passen.
Ter afsluiting van het eerste consult wordt een tijdelijke (nood)kroon geplaatst.
Aan de hand van de gemaakte afdrukken maakt het tandtechnisch laboratorium de uiteindelijke kroon. Tijdens het volgende consult past de tandarts de kroon en zet deze vervolgens met cement stevig vast.
Over het algemeen gaat een kroon of brug zo'n tien jaar mee.
Een van de factoren die van grote invloed is op de duurzaamheid is goed poetsen, met name langs de randen van de kroon of brug.

CEREC
CEREC is de naam van een systeem dat bestaat uit een camera, een scanner, 3D software en een computergestuurd freesapparaat.
Met het CEREC-systeem kunnen de tandartsen in onze praktijk zeer snel zelf kronen maken. Met CEREC kan in veel gevallen binnen enkele uren een definitieve kroon worden gemaakt en geplaatst.

Hoe werkt het CEREC-systeem?
De tandarts beslijpt de tand of kies waarop de kroon moet worden geplaatst, waarna met een cad/cam de situatie in de mond wordt gescanned. Op het computerscherm verschijnt een 3D beeld van de situatie in de mond. Deze nauwkeurige registratie heeft het CEREC-systeem nodig om de kroon te kunnen maken.

Nadat de definitieve vorm en de kleur van de kroon zijn bepaald, worden alle gegevens doorgegeven aan een computergestuurd freesapparaat, dat de kroon freest. Is de kroon gereed, dan kan de tandarts deze direct plaatsen.
Let wel: de tandarts beoordeelt uw individuele situatie en bepaalt of in uw geval het CEREC-systeem kan worden ingezet en dus of directe plaatsing van de kroon haalbaar is.

Controle
Om een gesaneerd – ofwel gezond – gebit te krijgen of te houden is goed onderhoud van doorslaggevend belang.
Het zelf consequent en goed verzorgen van uw gebit is essentieel: mondhygiëne en een verantwoord eet- en drinkpatroon. Maar om de conditie van gebit en tandvlees te bepalen en zonodig te verbeteren vraagt u een beoordeling door de tandarts (de periodieke controle).
Tijdens deze controle bekijkt de tandarts het gebit, uw tandvlees, eventuele vullingen, kronen/bruggen of protheses.
Voor een goede beoordeling is het soms nodig dat er ook röntgenfoto's worden gemaakt.

Cosmetische behandelingen
Onder cosmetische behandelingen worden die ingrepen verstaan die vanuit medisch oogpunt niet strikt noodzakelijk zijn, maar dienen ter verfraaiing van het gebit.
U kunt in onze praktijk terecht voor: bleken en facings

Droge mond
Iedereen heeft wel eens last van een droge mond, bijvoorbeeld na veel spreken. Maar als u er vaak last van heeft, dan verdient dit toch extra aandacht.

Een droge mond wordt veroorzaakt door een tekort aan speeksel.
Dat kan komen omdat er onvoldoende speeksel wordt geproduceerd of omdat er te veel speeksel verdampt door ademhaling door de mond. Speeksel is van groot belang. Het zorgt er niet alleen voor dat voedsel gemakkelijk kan worden doorgeslikt, maar het heeft ook een reinigende en beschermende werking. Door de aanwezigheid van voldoende speeksel krijgt tandplak minder kans, waardoor gaatjes minder snel optreden.

Oorzaken droge mond
Onvoldoende speekselproductie kan worden veroorzaakt door:
- Medicijngebruik
  Er zijn honderden medicijnen op de markt die als bijwerking de remming
  van speeksel hebben.
- Ziekten
  Een droge mond kan optreden bijvoorbeeld bij uitdroging door koorts of
  diarree, of door een (nog) niet goed geregelde suikerspiegel.
- Bestraling
  De speekselklieren kunnen worden beschadigd als er een gezwel in hoofd
  of hals is bestraald.

Behandeling
Een droge mond kan op verschillende manieren worden bestreden.
- Het stimuleren van de speekselproductie door het eten van voedsel
  waarop flink moet worden gekauwd of licht zure voedingsmiddelen zoals
  fruit.
- Als een droge mond het gevolg is van medicijngebruik, dan kan in
  overleg met de arts worden bekeken of de soort en/of hoeveelheid
  medicatie wellicht kan worden aangepast.
- Als de eigen speekselproductie niet of onvoldoende is te stimuleren, dan
  kunnen speekselvervangers een oplossing zijn (verstuivers of gel).
  Overleg het gebruik van dit soort middelen wel altijd eerst met de
  mondhygiëniste ook al zijn deze gewoon te koopbij drogist of apotheek.

Heeft u last van een droge mond, dan is het raadzaam een keer per kwartaal een bezoek te brengen aan de mondhygiëniste. Op die manier kan eventuele aantasting van tanden of kiezen in een vroeg stadium worden ontdekt en behandeld.

Eten en drinken
Ons eet- en drinkpatroon is van grote invloed op de gezondheid van ons gebit.
In vrijwel alle voedingsmiddelen zitten suikers en zetmeel. De bacteriën in tandplak zetten de suikers en zetmeel om in zuur. Het speeksel neutraliseert dit zuur weliswaar, maar als u te vaak eet op een dag, dan krijgt het gebit onvoldoende tijd zich te herstellen. Het gaat er niet om hoeveel suiker de drank of voeding bevat, maar hoe vaak uw gebit een dergelijk 'zuuraanval' moet doorstaan.
Probeer dan ook drie maaltijden per dag te gebruiken en maximaal vier tussendoortjes.

In vruchtensap, frisdrank, wijn, etc. zitten naast suikers ook zuren. Dat u die (bijna) niet proeft, komt omdat de zoete suikersmaak overheerst. De zuren tasten het tandglazuur aan, waardoor het gebit slijt. Dit slijtageproces heet tanderosie.

Tanderosie is moeilijk te herstellen. Maar als niet wordt geprobeerd de erosie te bestrijden dan kunnen de zuren het tandglazuur en later zelfs het blootliggende tandbeen oplossen.
Het drinken van water (zonder prik), koffie en thee, uiteraard zonder suiker, zijn niet schadelijk voor het gebit.
In lightproducten en in zoetjes voor koffie en thee, zitten suikervervangers. Deze veroorzaken geen gaatjes. Maar, in lightdrank zit wel evenveel zuur als in gewone frisdrank. De kans op aantasting van het glazuur (erosie) is bij lightdrank dus net zo groot.

Verklein de kans op tanderosie
Om de kans op aantasting van het gebit te verkleinen is het belangrijk niet te vaak dranken te drinken waarin zuren zitten.
Ook mag men minstens een uur voor het tandenpoetsen geen zure drank nemen. Borstel en tandpasta hebben dan namelijk een schurende werking. Poetsen direct na het drinken van een zure drank heeft het risico dat het tandglazuur wordt weggepoetst.
Goed voor uw gebit zijn voedingsmiddelen waarop u flink moet kauwen – bruin brood, fruit, rauwe groenten. Deze bevatten geen toegevoegde suikers en door het kauwen stimuleert u speekselvorming. Dat laatste geldt ook voor suikervrije kauwgom.

Extractie
Extractie is het trekken van een kies of tand. De ingreep zelf is door de toegediende verdoving pijnloos.
Als u bloedverdunners slikt, hartklachten heeft, of andere medische behandelingen ondergaat, meld dit dan voor de behandeling plaatsvindt.
Zodra de verdoving werkt trekt de tandarts voorzichtig de kies of tand met een draaiende of wrikkende beweging.

Als de verdoving is uitgewerkt – na 2 tot 5 uur – is het niet ongebruikelijk dat u napijn krijgt. Tenzij door uw arts afgeraden kunt u hiertegen gerust pijnstillers nemen (paracetamol of ibuprofen). Neem echter geen pijnstillers die acetylsalicyzuur bevatten, zoals Aspirine, Aspro of Sedergine, aangezien dit de kans op (na)bloedingen vergroot.
Ook het koelen van de wang - door middel van wat ijsklontjes in een washandje - kan verlichting geven en ervoor zorgen dat de wang niet (te zeer) opzwelt.

Blijft de pijn ook na een paar dagen aanhouden of wordt deze erger, dan kan er sprake zijn van een ontsteking van de wond. Raadpleeg in dat geval de tandarts.

Facings
Door middel van een facing wordt het uiterlijk van een tand verfraaid.
Er bestaan twee soorten facings: een laagje vulmateriaal van composiet of een porseleinen schildje.
Het aanbrengen van een of meerdere facings is een geheel pijnloze behandeling en verloopt in een aantal stappen.

Facing van composiet
U kiest in overleg met de tandarts de gewenste kleur. Indien nodig wordt een dun laagje van de tand geslepen om ruimte te maken voor de facing. Vervolgens wordt de tand behandeld met een zuur en een hechtlaag. Op deze hechtlaag wordt het – nog zachte – composiet geplaatst, waarna de facing in de juist vorm wordt 'gemodelleerd'.
Een facing van composiet kan in een enkele behandeling worden geplaatst.

Facing van porselein
Bij een facing van porselein wordt na het bepalen van de gewenste kleur, glazuur van de tand geslepen om ruimte te creëren. De facing is namelijk altijd minimaal een halve millimeter dik. De tandarts maakt vervolgens een afdruk van de tand aan de hand waarvan het tandtechnisch laboratorium de facing kan maken.
Tijdens het tweede consult behandelt de tandarts de tand met een zuur en een hechtlaag, waarna de (pasklare) facing wordt geplaatst.

Levensduur facings
Facings voelen als eigen tanden en gaan ongeveer vijf tot tien jaar mee, mede afhankelijk van eet- en drinkgewoonten, of men tandenknarst of nagelbijt.
Beschadigde facings zijn overigens prima door de tandarts te repareren of te vervangen, zonder dat de tand zelf daaronder lijdt.

Flossen
Hoe goed u ook poetst, tandplak tussen tanden en kiezen wordt met een tandenborstel niet goed verwijderd. Speciaal om deze tussenruimten schoon te houden worden flossdraad, tandenstokers en/of ragers gebruikt.

Flossdraad gebruikt u als de ruimte tussen tanden en kiezen smal is. Bij grotere tussenruimten zijn tandenstokers en/of ragers aan te bevelen.
Tandplak bestaat uit bacteriën en producten van bacteriën. Wanneer tandplak in de mond achterblijft kunnen deze bacteriën gaatjes en tandvleesontstekingen veroorzaken. Niet-verwijderde plak verhardt tot tandsteen, waaraan zich gemakkelijk weer nieuwe plak hecht. Het tandvlees zal zo steeds verder ontstoken raken met het risico dat ook het onderliggende kaakbot wordt aangetast. Er kan uiteindelijk zoveel kaakbot verdwijnen dat tanden en kiezen los komen te staan.

Goed flossen – hoe doe je dat?
Flossdraad bestaat in vele diktes, met en zonder waslaagje.
- Neem een stuk flossdraad van zo'n 40 centimeter voor het hele gebit,
  wikkel de uiteinden losjes rond de middelvingers en houd een stuk van
  drie centimeter strak tussen beide duimen en wijsvingers.
- Breng de draad voorzichtig met heen- en weergaande bewegingen door  
  het punt waar tanden en kiezen elkaar raken (contactpunt). Trek de
  draad strak om tand of kies, vlak onder het tandvlees, en haal de draad
  met korte heen- en weerbewegingen terug tot het contactpunt.
- Trek de draad hierna strak om de aangrenzende zijkant van tand of kies,
  vlak onder het tandvlees, en maak dezelfde bewegingen.
- Trek de draad via de zijkant uit de mond (niet terughalen via het
  contactpunt).
- Ga door naar de volgende tand of kies en gebruikt voor iedere
  tussenruimte een nieuw stukje flossdraad.

In het begin kan flossen lastig en zelfs pijnlijk zijn. Het tandvlees kan gaan bloeden, omdat het ontstoken is. Maar als u dagelijks flosst wordt het steeds minder pijnlijk, zal de tandvleesontsteking verdwijnen en stopt ook het bloeden.
Bloedend tandvlees kan ook het gevolg zijn van een verkeerde floss-techniek. Vraag bij twijfel dan ook advies aan de mondhygiëniste.

Fluoride
Fluoride is een natuurlijke stof die het glazuur van tanden en kiezen versterkt en zo het gebit minder kwetsbaar maakt voor zuuraanvallen van bacteriën. Daarom is fluoride belangrijk bij de dagelijkse mondverzorging.

De makkelijkste en beste manier om fluoride te gebruiken is door het poetsen met fluoridetandpasta.

Fluoride bij kinderen
Direct bij het doorbreken van het eerste tandje is het raadzaam een keer per dag de tanden van het kind te poetsen met een fluoride peuterpasta (500-750 ppm fluoride).
Vanaf het tweede levensjaar moet dit worden opgevoerd tot tweemaal daags.
Vanaf het vijfde jaar kan worden overgeschakeld naar een gewone fluoride tandpasta (1000-1500 ppm fluoride).
Als de aangegeven doseringen niet worden overschreden kent fluoride geen bijwerkingen.

Fluoride-applicatie
In onze praktijk krijgen kinderen vanaf het moment dat zij blijvende kiezen krijgen tot aan het 16e jaar op indicatie bij iedere periodieke controle een fluoride-applicatie.
Naast het sealen is een fluoride-applicatie een preventieve maatregel ter voorkoming van cariës.

Gaatjes en vullingen
Gaatjes in tanden en kiezen ontstaan doordat bacteriën in tandplak de suikers en koolhydraten uit ons voedsel omzetten in zuur. Dit zuur tast het glazuur van het gebit aan, waardoor gaatjes ontstaan.
Kleine gaatjes, die alleen in het glazuur zitten hoeven niet (direct) behandeld te worden; er kan herstel optreden.
Is echter ook het onderliggende tandbeen aangetast, dan is een vulling noodzakelijk.

Voordat de vulling kan worden aangebracht, boort de tandarts het aangetaste deel van de tand of kies weg.
Voor het vullen kan een witte of een zilverkleurige vulling worden gebruikt.

Gevoelige tanden
Heeft u last van gevoelige tanden, dan zijn waarschijnlijk blootliggende tandhalzen het probleem.
Normaal gesproken ligt het tandvlees strak rond tanden en kiezen. Echter, als het tandvlees zich terugtrekt, komen tandhalzen bloot te liggen en daarmee ook de wortels van tanden en kiezen. Omdat tandhalzen en –wortels niet worden beschermd door glazuur, zijn ze bijzonder gevoelig voor koud, warm, zuur en zoet.
Ook ontstoken tandvlees (parodontitis) is een oorzaak van terugtrekkend tandvlees.

Voorkom tandvleesproblemen
Omdat eenmaal teruggetrokken tandvlees niet meer terugkomt, is voorkomen ook hier het advies. Dat betekent tweemaal per dag goed poetsen met een zachte tandenborstel en een fluoridetandpasta om zo alle tandplak te verwijderen. Daarnaast is het noodzakelijk dagelijks de ruimten tussen tanden en kiezen te reinigen met behulp van flossdraad, tandenstokers of ragers.

Als u gevoelige tanden heeft moeten de blootliggende tandhalzen en -wortels zeer goed worden gepoetst. U voorkomt daarmee dat er gaatjes in de wortels komen, terwijl u door te poetsen tegelijkertijd een beschermend laagje over de tandhals aanbrengt.
Overleg met de mondhygiëniste of in uw geval het gebruik van een mondspoelmiddel raadzaam is.

Daarnaast is een aanpassing van uw voedingspatroon aan te raden. Beperk het aantal malen dat u per dag eet tot niet meer dan zeven (drie hoofdmaaltijden en maximaal vier tussendoortjes) en let erop dat voeding en dranken niet te veel zuur bevatten (zoals in sap, frisdrank, fruit).

Implantaat
Als een tand of kies met wortel en al verloren is gegaan, kan op de lege plaats in het gebit een implantaat worden aangebracht.
Het implantaat bestaat uit een titanium schroef, die in de kaak wordt gebracht en daar fungeert als 'kunstwortel'. Titanium wordt niet door het lichaam afgestoten, waardoor het kaakbot er direct tegenaan kan groeien.
Nadat de schroef stevig in het kaakbot is vastgegroeid wordt op de schroef een kroon vastgezet.

Lengte en doorsnede van het implantaat hangen af van het beschikbare kaakbot en van welk element van het gebit vervangen gaat worden. Zo wordt een tand met een smal implantaat vervangen en een kies met een breder implantaat.

Ontbreken er meerdere tanden of kiezen, dan is het niet altijd nodig voor elk gebitsdeel een implantaat te plaatsen. Bijvoorbeeld: een driedelige brug kan soms op twee implantaten worden geplaatst. De tandarts-implantoloog kan uw individuele situatie beoordelen.

Voorwaarden voor implantaten
Implantaten kunnen worden geplaatst als het kaakbot is uitgegroeid (ongeveer vanaf het 18e jaar). Maar er is nog een aantal voorwaarden om de behandeling tot een succes te kunnen maken, zoals de aanwezigheid van voldoende kaakbot en voldoende kaakhoogte. Dit is noodzakelijk omdat de implantaten een minimale lengte vereisen.

Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, dan is het mogelijk dat de tandarts-implantoloog bijvoorbeeld eerst een botherstel-operatie uitvoert, waarna de implantaten alsnog kunnen worden geplaatst. De tandarts-implantoloog kan uw individuele situatie beoordelen.

Heeft men last van tandvleesontsteking (parodontitis) dan zal dit eerst behandeld moeten worden voordat de implantaten worden geplaatst. De bacteriën die tandvleesontsteking veroorzaken, kunnen namelijk ook de weefsels rond de implantaten infecteren en zo ontstekingen en botverlies veroorzaken.

Het gebruik van medicijnen die een negatieve invloed hebben op de afweer kan een reden zijn om niet te implanteren.
Onder meer roken en diabetes zijn factoren die het succesvol ingroeien van de implantaten in de weg kunnen staan.

Meer informatie over implantaten, het behandeltraject en de kosten, vindt u op de website van onze Implantologiepraktijk Oud-Beijerland

Klikgebit op implantaten
Implantaten worden ook gebruikt bij de plaatsing van een zogenoemd 'klikgebit'.

De tandarts-implantoloog plaatst eerst een aantal titaniumschroeven in de kaak. Als deze stevig zijn vastgegroeid in het kaakbot, worden hierop 'drukknoppen' of een staafconstructie gemaakt, waarop het kunstgebit wordt 'vastgeklikt'. Als de kaakhoogte zo gering is dat een gewone prothese onvoldoende houvast heeft om te kunnen functioneren, dan kan een dergelijk 'klikgebit' uitkomst bieden.

Meer informatie over het 'klikgebit vindt u op de website van onze Implantologiepraktijk Oud-Beijerland
U kunt zich ook oriënteren via de site van de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI).

Kauwgom
Als er geen andere medische bezwaren zijn, dan is het kauwen van kauwgom prima voor tanden en kiezen. Het bevordert de speekselproductie en speeksel heeft een reinigende en beschermende werking op het gebit.
Let er wel op dat u een kauwgom koopt met suikervervangers en natuurlijk niet met suiker.

Klachten
We hopen natuurlijk dat dit nooit het geval zal zijn, maar mocht u niet (geheel) tevreden zijn, dan kunt u uiteraard een klacht indienen.

Bespreek de kwestie altijd in eerste instantie open en eerlijk met uw tandarts. Het beste voor alle partijen is natuurlijk als u er samen uitkomt. Maar lukt dat niet, dan kunt u ook nog andere wegen bewandelen.

Tandheelkundig Informatie Punt
Leidt een gesprek met uw tandarts niet tot een oplossing, dan kunt u contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP). Het TIP is een onafhankelijk onderdeel van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT).

NMT-klachtenregeling
Bent u na behandeling van uw klacht door het TIP nog niet (geheel) tevreden, dan kunt u ook de klachtenregeling van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering van Tandheelkunde (NMT) gebruiken. De tandartsen in onze praktijk zijn aangesloten bij dit NMT.
Lees verder op de site van NMT.

Klikgebit
Een zogenoemd 'klikgebit' is een kunstgebit, maar dan een gebit dat niet los in de mond zit, maar wordt 'vastgeklikt' op een aantal implantaten.

Bij een klikgebit plaatst de tandarts-implantoloog een aantal titaniumschroeven in de tandenloze kaak. Als deze stevig zijn vastgegroeid in het kaakbot, worden hierop 'drukknoppen' of een staafconstructie gemaakt, waarop het kunstgebit vervolgens wordt vastgeklikt.

Meer informatie over het 'klikgebit vindt u op de website van onze Implantologiepraktijk Oud-Beijerland
U kunt zich ook oriënteren via de site van de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI).

Kroon
Een kroon is een kapje van porselein en/of edelmetaal metaal, dat precies past over een afgeslepen tand of kies. De kroon wordt met cement vastgezet op de tand of kies.
Een kroon wordt gebruikt:
- als er te weinig houvast (meer) is voor een vulling;
- om esthetische redenen. Een kroon kan worden geplaatst over
  verkleurde of slecht gevormde tanden of kiezen die vóór in de mond
  staan.

Kronen en bruggen worden gemaakt van:
- porselein;
- edelmetaal-porselein (metaal als basis met een buitenlaag van
  porselein);
- edelmetaal (die vanwege de kleur meestal alleen achter in de mond
  worden geplaatst).

Voor het plaatsen van een kroon of brug zijn vaak meerdere bezoeken aan de tandarts nodig.
Na het geven van een plaatselijke verdoving wordt een deel van de tand of kies afgeslepen om ruimte te maken voor de latere kroon.
Daarna maakt de tandarts een afdruk van de kaak waarin zich de afgeslepen tand/kies bevindt. 
Vervolgens wordt ook een afdruk gemaakt van de tegenovergelegen kaak om te kunnen zien hoe tanden en kiezen van boven- en onderkaak op elkaar passen.
Ter afsluiting van het eerste consult wordt een tijdelijke (nood)kroon geplaatst.
Aan de hand van de gemaakte afdrukken maakt het tandtechnisch laboratorium de uiteindelijke kroon. Tijdens het volgende consult past de tandarts de kroon en zet deze vervolgens met cement stevig vast.
Over het algemeen gaat een kroon of brug zo'n tien jaar mee. Een van de factoren die van grote invloed is op de duurzaamheid is goed poetsen, met name langs de randen van de kroon of brug.

Kunstgebit
Hoewel onze tandheelkundige zorg erop is gericht om uw eigen tanden en kiezen gezond te behouden, kan het moment komen dat u moet overgaan op een kunstgebit.
Voordat de eigen tanden en kiezen worden getrokken, maakt de tandarts een afdruk van uw kaak, met behulp waarvan het tandtechnisch laboratorium het kunstgebit zal maken.

De drie meest voorkomende protheses zijn:

De immediaat prothese.
Bij deze prothese wordt nadat de afdruk van de kaak is gemaakt, eerst het kunstgebit vervaardigd. Als dat klaar is worden tanden en kiezen getrokken, waarna het gebit direct in de mond wordt geplaatst. Op die manier zorgt het gebit voor een goede wondbedekking, dus een goede genezing.

De overkappingsprothese
Als de wortels van sommige tanden en kiezen nog goed zijn, kunnen deze uitstekend als steun voor het kunstgebit dienen. In dat geval wordt een overkappingsprothese gemaakt, die steviger in de mond zit.

Het klikgebit
Dit is eveneens een overkappingsprothese, maar dan een die zit 'vastgeklikt' op een aantal implantaten (schroefjes). Deze titaniumschroeven worden in de kaak geplaatst door de tandarts-implantoloog. Als de schroeven stevig in het kaakbot zijn vastgegroeid worden daarop 'drukknoppen' of een staafconstructie gemaakt, waarop het kunstgebit vervolgens wordt 'vastgeklikt'.
Als de kaakhoogte zo gering is dat een gewone prothese onvoldoende houvast heeft om te kunnen functioneren, dan kan een dergelijk 'klikgebit' uitkomst bieden.

Het trekken van de eigen tanden en kiezen gebeurt – mede afhankelijk van de prothese die wordt geplaatst - in één of twee keer.
De tandarts of mondhygiëniste zal u na plaatsing van de prothese advies geven met betrekking tot het reinigen om zo uw gebit mooi en de mond gezond te houden.
Natuurlijk moet u in het begin wennen aan uw kunstgebit. Eten kan de eerste dagen lastig zijn en ook aan het praten met het gebit moet u wennen.
Na zo'n twee maanden zult u merken dat uw gebit wat losser zit. Dit komt omdat de kaak is genezen en inmiddels wat geslonken. De tandarts kan het gebit weer passend maken door aan de binnenkant een nieuwe laag aan te brengen.

Ook in de jaren erna heeft u af en toe de tandarts nodig om aanpassingen aan het kunstgebit aan te brengen, omdat de mond verandert en de kaak slinkt. Beter is dus geregeld – zo eens in de twee jaar - een controlebezoek aan de praktijk te brengen.

Meer informatie over implantaten, het behandeltraject en de kosten, vindt u op de website van onze Implantologiepraktijk Oud-Beijerland
U kunt zich ook oriënteren via de site van de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI).

Medicijnen
Meld altijd vooraf aan de tandarts of u onder behandeling bent van een arts, medicijnen slikt, lijdt aan hart- of vaatziekten en/of u zwanger bent.
De tandarts zal in deze gevallen – indien nodig - de verdoving aanpassen (soort vloeistof en/of hoeveelheid).

Melkgebit
Een volledig melkgebit bestaat uit twaalf tanden en acht kiezen. Het melkgebit zorgt er niet alleen voor dat het kind goed kan bijten en kauwen, maar is ook belangrijk bij het (leren) spreken en de ontwikkeling van gezicht en kaken.
Het eerste melktandje breekt door tussen de zesde en de negende maand; de laatste melkkies verschijnt tussen de 24e en 30ste maand.

Omdat het kind na het melkgebit een blijvend gebit krijgt, wordt ten onrechte wel eens gedacht dat de verzorging van het melkgebit minder belangrijk is. Het tegendeel is echter waar. Onvoldoende verzorging van het melkgebit kan tandvleesontstekingen veroorzaken, waardoor het kind slechter kan gaan eten. Daarnaast kan het de gezondheid van het blijvend gebit beïnvloeden. Als slechte melktanden of kiezen moeten worden getrokken, kunnen de tanden van het blijvend gebit elkaar verdringen of scheef gaan groeien.

Om gaatjes en tandvleesproblemen te voorkomen moet het melkgebit goed worden gepoetst.
- Begin met poetsen vanaf het moment dat het eerste tandje is
  doorgebroken. Bij kinderen tot twee jaar is eenmaal per dag poetsen
  voldoende. Vanaf het tweede jaar moet tweemaal per dag worden
  gepoetst.
- Gebruik voor het poetsen een speciale peuter-tandenborstel en een
  fluoride-peuterpasta. Fluoride is een natuurlijk stof die tanden en kiezen
  minder kwetsbaar maakt voor zuuraanvallen van bacteriën.

Neem het kind vanaf een jaar of drie gerust mee naar de tandarts, bijvoorbeeld als u zelf voor controle gaat. Na de controle van uw gebit, kan dan ook het kind even in de stoel plaatsnemen. Als een kind geregeld de praktijk bezoekt, leert het dat tandartsbezoek er gewoon bij hoort.

Mondhygiëniste
Naast de tandartsen zijn ook mondhygiënisten aan onze praktijk verbonden. De taak van de mondhygiëniste is op de eerste plaatst gericht op preventie, dus op het voorkomen van gaatjes en tandvleesproblemen.

Tot de werkzaamheden van de mondhygiëniste behoren onder meer:
- periodieke controle en – indien nodig – het maken van gebitsafdrukken
  en/of röntgenfoto's;
- het uitvoeren van zogenoemde conserverende behandelingen
  (boren/vullen);
- parodontose behandelingen (behandeling van parodontitis/
  tandvleesontstekingen);
- het geven van voorlichting over de verzorging van gebit en tandvlees en
  over het ontstaan van gaatjes en tandvleesaandoeningen;
- het uitvoeren van een volledige reiniging van het gebit, waarbij ook plak
  en tandsteen worden verwijderd;
- het uitvoeren van preventieve behandelingen, zoals het aanbrengen van
  gebitsbeschermende middelen, bijvoorbeeld fluoride;
- sealen.

Verzekering
Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden het consult bij een mondhygiëniste, maar soms wel onder bepaalde voorwaarden.
Controleer dus vooraf uw polis of informeer bij uw verzekeraar.

Paradontale therapie
Als een tandvleesontsteking zich heeft uitgebreid naar het onderliggende kaakbot, dan is er sprake van parodontitis en is parodontale therapie raadzaam.

Met behulp van röntgenopnamen wordt bekeken hoeveel kaakbot inmiddels verloren is gegaan, of daardoor tanden en kiezen los zijn komen te staan en waar zich tandplak en tandsteen bevinden.
Bij zeer ernstige parodontitis kan ook een bacteriologisch onderzoek van de tandplak noodzakelijk zijn.
Alle gegevens worden in kaart gebracht en op basis daarvan wordt een therapie-plan opgesteld.

De parodontale therapie omvat onder meer:
- uitgebreide gebitsreiniging; het verwijderen van tandplak en tandsteen,
  ook in de zogenoemde pockets, de ruimten tussen tand/kies en
  tandvlees;
- advies ten aanzien van mondhygiëne en het eet-, drink-, en leefpatroon
  van de patiënt (stoppen met roken!!).

Poetsen
Door te poetsen verwijdert u tandplak (bacteriën) van tanden en kiezen.
Poets met korte, horizontale bewegingen en reinig vooral ook de overgang van tand/kies naar tandvlees.
U hoeft absoluut geen druk op de borstel uit te oefenen; tandplak verdwijnt het beste door de haren van de borstel zachtjes heen en weer te bewegen over de plaatsen waar plak zit.

Poets uw gebit altijd in een vaste volgorde. U weet dan zeker dat u geen (delen van) tanden of kiezen overslaat.
Poets in ieder geval tweemaal per dag gedurende twee minuten. Naast het poetsen is natuurlijk ook het reinigen van de ruimten tussen tanden en kiezen van belang. Om tandplak op die plaatsen te verwijderen gebruikt u flossdraad, tandenstokers of ragers.

Wilt u poetsadvies en/of heeft u vragen over mondverzorging, overleg dan met de mondhygiëniste.

Elektrisch poetsen
Tandenpoetsen is een secuur werkje. Een elektrische tandborstel maakt automatisch de juiste poetsbeweging, waardoor u zich kunt concentreren op de plaatsing van de borstel en de poetsvolgorde.
Overigens moet u ook als u elektrisch poetst, de ruimten tussen tanden en kiezen reinigen met behulp van flossdraad, tandenstokers of ragers.

Protheses
Zie kunstgebit.

Ragers
Als tandplak niet wordt verwijderd kunnen bacteriën tandvleesontsteking en gaatjes veroorzaken. Niet-verwijderde tandplak kan hard worden en verkalken tot tandsteen, waaraan zich gemakkelijk weer nieuwe plak hecht. De tandvleesontsteking kan zich dan verder uitbreiden en zelfs het kaakbot aantasten, waardoor tanden en kiezen los komen te staan.

Om tandplak tussen tanden en kiezen te verwijderen is poetsen alleen onvoldoende. Voor deze tussenruimten gebruikt u flossdraad, tandenstokers of ragers.
Als de tussenruimte tussen tanden en kiezen groot genoeg is, gebruikt u ragers. Is de ruimte hiervoor te klein, dan bieden tandenstokers uitkomst. Voor zeer kleine tussenruimten is flossdraad geschikt.

Ragers zijn er in verschillende diktes. Sommige hebben een lange spiraalborstel, andere een kort borsteltje met een handvat.
In het begin kan het reinigen van de tussenruimten lastig en zelfs pijnlijk zijn. Het tandvlees kan gaan bloeden omdat het ontstoken is. Maar als u dagelijks tussen tanden en kiezen reinigt, zal de tandvleesontsteking verdwijnen en stopt ook het bloeden.

Bloedend tandvlees kan ook het gevolg zijn van een verkeerde
rager-techniek. Vraag bij twijfel dan ook advies aan de mondhygiëniste.

Hoe gebruik je een rager?
- Maak de rager nat met water.
- Pak de rager tussen duim en wijsvinger en duw deze vanaf de
  buitenkant voorzichtig in de tussenruimte.
- Beweeg de rager in elke tussenruimte een aantal malen heen en weer.
- De rager mag wat weerstand ondervinden, maar de metalen draad mag
  tanden, kiezen of tandvlees niet raken.

Als u merkt dat de rager geen of nauwelijks weerstand ondervindt, dan kunt u beter een iets dikkere uitvoering gebruiken. Het is mogelijk dat u voor de verschillende tussenruimten in uw gebit, verschillende rager-diktes moet gebruiken.
Ragers kunnen meerdere malen worden gebruikt. Spoel ze na afloop goed af en laat ze drogen.

Sealen
Sealen is een preventieve behandeling waarbij groeven en putjes in tanden en kiezen worden afgedicht met een kunststoflak.
Door te sealen wordt het gebit beschermd op plaatsen waar het meest frequent gaatjes ontstaan, namelijk in de groeven en putjes waar de haren van de tandenborstel niet (goed) kunnen komen.

Behandeling
De mondhygiëniste maakt de te behandelen tand of kies eerst goed schoon, waarna de groeven en putjes worden opgeruwd met een zure vloeistof/gel (etsen), zodat de lak beter hecht.
Nadat het zuur weer is weggespoeld met water en de tand/kies gedroogd, wordt met een kwastje de kunststoflak aangebracht. Om de lak snel te laten harden gebruikt de mondhygiëniste een lamp die (blauw) UV licht geeft.
Omdat de kans op gaatjes het grootst is in blijvende kiezen die net zijn doorgebroken, is sealen een (pijnloze) behandeling die ook vaak bij kinderen wordt uitgevoerd.

Slechte adem
Slechte adem – ofwel halitose – is iets waar u zelf geen last van hebt, maar uw omgeving wel.
Natuurlijk heeft iedereen wel eens last van een slechte adem, bijvoorbeeld na het eten van knoflook of het drinken van alcohol. Maar, iemand met halitose ruikt altijd uit zijn mond.

De oorzaak van halitose zijn veelal de voedselresten en bacteriën op het achterste deel van de tong. De bacteriën produceren zwavel en dat geeft de nare geur. Gelukkig is halitose goed te behandelen.
Maak uw tong schoon met een tongreiniger. Schraap met de reiniger de bacteriën en het slijm van de tong, met name van het achterste deel. Doe dit 's morgens en 's avonds. Is het probleem dan nog niet (geheel) verholpen, dan kan een gorgelmiddel of een mondspray uitkomst bieden.
Tongreinigers, gorgelmiddelen en sprays zijn bij de apotheek verkrijgbaar. Overleg wel met de mondhygiëniste hoe vaak u deze middelen moet gebruiken.

Ontstoken tandvlees
Ook ontstoken tandvlees kan de oorzaak zijn van een slechte adem.
Niet-verwijderde tandplak kan naast gaatjes, ook tot ontstoken tandvlees leiden. De bacteriën in dat tandvlees produceren de vervelende zwavelgeur.
Het tandvlees kan herstellen door het gebit tweemaal per dag te poetsen met een fluoride-tandpasta. Daarnaast moeten eenmaal per dag de ruimten tussen tanden en kiezen van tandplak worden ontdaan met behulp van flossdraad, tandenstokers of ragers.

Speekseltekort
Een tekort aan speeksel – wat leidt tot een droge mond - kan eveneens tot een slechte adem leiden.
Voor meer informatie over een droge mond en hoe dit is te behandelen: klik hier.

Toch kan ook bij een goede mondverzorging en gezond tandvlees slechte adem ontstaan, bijvoorbeeld door een ontsteking in de keel of bijholten.
Consulteer in dit geval de mondhygiëniste om te laten bepalen of u wellicht moet worden doorverwezen naar een (KNO)arts.

Spoedgeval
Bij een spoedgeval geldt:
- bel tijdens openingstijden met de praktijk, telefoon: 0186 – 61 51 61
- 's avonds, in het weekend of op feestdagen, belt u met de 
  waarneemtelefoon van de gezamenlijke Hoeksche Waardse Tandartsen,
  telefoon: 0186 – 69 23 91 om te horen wie de dienstdoende tandarts is.

Tandenborstel
Voor een goede en veilige reiniging van het gebit gebruikt u een zachte borstel met een kleine borstelkop. Vervang de tandenborstel iedere drie maanden, of eerder als de haarbosjes uit elkaar gaan staan.
Een elektrische tandborstel maakt automatisch de juiste poetsbeweging, waardoor u zich kunt concentreren op de plaatsing van de borstel en de poetsvolgorde.

Tandenknarsen
Tandenknarsen ofwel bruxisme is een kwaal die veel voorkomt; zo'n vijf procent van de volwassenen heeft hier last van. Door tandenknarsen kan het gebit ernstige schade oplopen. Het over elkaar heen schuiven van tanden en kiezen veroorzaakt flinke slijtage. Naast beschadiging van het gebit, krijgen tandenknarsers vaak ook andere klachten, zoals pijnlijke, 'vermoeide' kaakgewrichten en-spieren, hoofdpijn, slecht slapen en soms zelfs nek-en schouderpijnen.

De oorzaak van tandenknarsen is niet precies bekend. Spanningen/stress, roken, drinken en een zekere erfelijke aanleg spelen vaak wel een rol.
Om tanden en kiezen voor verdere schade te behoeden en de kaakspieren te ontlasten, is een bezoek aan de tandarts zeer aan te raden. De tandarts kan een plastic 'bitje' (splint) maken, dat 's nachts gedragen kan worden.
Tandenstokers
Als tandplak niet wordt verwijderd kunnen bacteriën tandvleesontsteking en gaatjes veroorzaken. Niet-verwijderde tandplak kan hard worden en verkalken tot tandsteen, waaraan zich gemakkelijk weer nieuwe plak hecht. De tandvleesontsteking kan zich dan verder uitbreiden en zelfs het kaakbot aantasten, waardoor tanden en kiezen los komen te staan.

Om tandplak tussen tanden en kiezen te verwijderen is poetsen alleen onvoldoende. Voor deze tussenruimten gebruikt u flossdraad, tandenstokers of ragers.
Gebruik voor de reiniging van de ruimte tussen tanden en kiezen een tandenstoker als deze goed in deze ruimte past. Is de ruimte te groot, gebruik dan een rager.
Bij zeer kleine tussenruimten is flossdraad het meest geschikt.
Een goede tandenstoker is van hout, driehoekig van vorm met een platte kant die toeloopt in een punt. Tandenstokers zijn verkrijgbaar in verschillende diktes.

Gebruik tandenstoker
- Houd de tandenstoker dicht bij de punt vast, tussen duim en wijsvinger.
- Maak de punt vochtig met speeksel.
- Zet de smalle, platte kant van de tandenstoker op het tandvlees, onder
  het punt waar tanden en kiezen elkaar raken.
- Duw de tandenstoker stevig tussen tanden en kiezen, loodrecht op de
  tandenrij. In elke tussenruimte drie maal.
- Reinig op deze manier alle tussenruimten waarin een tandenstoker past.
- Gooi de tandenstoker na gebruik weg.

In het begin is het reinigen van de tussenruimten lastig en zelfs pijnlijk zijn. Het tandvlees kan gaan bloeden omdat het ontstoken is. Maar als u dagelijks tussen tanden en kiezen reinigt, zal de tandvleesontsteking verdwijnen en stopt ook het bloeden.
Bloedend tandvlees kan ook het gevolg zijn van een verkeerde tandenstoker-techniek. Vraag bij twijfel dan ook advies aan de mondhygiëniste.

Tanderosie
Tanderosie is het oplossen van tandglazuur door de inwerkingen van zuur. Tanderosie is niet makkelijk te herkennen. Voorkomen is dus van groot belang.

Tanderosie word meestal pas laat ontdekt, bijvoorbeeld als het uiterlijk van tanden en kiezen verandert: voortanden worden korter en doorschijnender, tanden worden (plaatselijk) geler of krijgen donkere plekken. In de knobbels van de kiezen kunnen putjes ontstaan en in een later stadium kunnen de knobbels zelfs helemaal verdwijnen.
Vullingen in tanden en kiezen zijn niet gevoelig voor erosie, dus deze kunnen boven het tandoppervlak gaan uitsteken.
Oorzaak tanderosie
Tanderosie wordt voornamelijk veroorzaakt door de zuren in onze voeding. Ook maagzuur, oprispingen en braken kunnen – als men hier vaak last van heeft – tanderosie veroorzaken.
Fris- en sportdranken (ook lightdranken) zijn fris van smaak door het toegevoegde fosforzuur. Vruchtensappen bevatten zelfs nog meer zuur. Vuistregel is: hoe zuurder de drank of het voedsel, des te slechter zijn ze voor uw gebit.
Ook (gezond) eten kan schadelijk zijn voor uw gebit. Citrusvruchten, appels, bramen, bessen, maar ook jam en mayonaise bevatten veel zuur en veroorzaken dus tanderosie.

Tanderosie voorkomen
Om tanderosie zo veel mogelijk te voorkomen zijn deze regels van belang.
- Houd zure producten zo kort mogelijk in de mond.
- Beperk het aantal malen dat u eet en/of drinkt. Eet drie maaltijden per
  dag en beperk het aantal tussendoortjes tot maximaal vier. Een drankje
  telt hier als 'tussendoortje'.
- Poets tweemaal daags uw tanden met een zachte borstel en gebruik een
  fluoride tandpasta.
- Reinig eenmaal per dag de ruimten tussen tanden en kiezen met
  flossdraad, tandenstokers of ragers.
- Eet of drink een uur voordat u uw tanden poetst geen zure producten.
  Het glazuur wordt zachter door de inwerking van het zuur. Tandenborstel
  en tandpasta hebben dan een schurende werking dus zou u de
  glazuurlaag gemakkelijk kunnen wegpoetsen.

Tandpasta
Er zijn vele soorten tandpasta's op de markt, die globaal in drie soorten zijn onder te verdelen:

Kindertandpasta
Speciale tandpasta voor kinderen tussen 0 en 5 jaar met een beperkt fluoridegehalte, waardoor het geen kwaad kan als het kind de tandpasta doorslikt.

Tandpasta vanaf 5 jaar
Kies altijd een fluroridetandpasta, maar welke u vervolgens gebruikt, is een kwestie van persoonlijke smaak.

Speciale tandpasta
Tandpasta's met speciale toevoegingen, bijvoorbeeld voor mensen met gevoelige tanden/tandhalzen of tandvleesproblemen.
Een halve centimeter tandpasta op een (droge) borstel is genoeg voor een goede poetsbeurt.
Er zijn ook vele 'witmakende' tandpasta's te verkrijgen. Omdat deze de tanden en kiezen meer schuren dan gewone tandpasta's zijn deze 'witmakende' pasta's niet geschikt voor dagelijks gebruik.

Tandplak
Tandplak is het wit-gele laagje dat ontstaat op en tussen tanden en kiezen, met name op de rand naar het tandvlees.
De plak bestaat uit bacteriën, die de suikers uit onze voeding omzetten in zuren. Het zijn deze zuren die gaatjes veroorzaken. Bovendien leidt tandplak tot tandvleesontstekingen.
Niet verwijderde tandplak wordt hard en verkalkt tot tandsteen, waaraan zich weer gemakkelijk nieuwe plak vasthecht. Zo raakt het tandvlees steeds verder ontstoken en kan uiteindelijk het kaakbot aantasten, waardoor tanden en kiezen los komen te staan.

Tandplakverklikker
Om zelf te controleren of u alle tandplak heeft verwijderd, kunt u bij de drogist zogenoemde 'tandplakverklikker' kopen.
Na het tandenpoetsen kauwt u een tablet en verspreidt u met de tong de rode kleurstof over tanden en kiezen. De overtollige kleurstof spoelt u weg met wat water. De rode plekken op het gebit geven aan waar nog tandplak zit. De kleurstof verdwijnt bij een nieuwe poetsbeurt of – na enige tijd – vanzelf.
De tandarts of mondhygiëniste controleert uw gebit op de aanwezigheid van tandplak en tandsteen en zal deze zo nodig verwijderen.
Ook kunt u bij hen terecht voor advies over effectief poetsen waardoor problemen worden voorkomen.

Tandsteen
Zie tandplak.

Tandvlees
Het hebben en houden van een gezond gebit is alleen mogelijk als letterlijk en figuurlijk aan de basis gezond tandvlees en gezond kaakbot liggen.
Gezond tandvlees is roze van kleur, ligt strak om tanden en kiezen en bloedt niet als u uw tanden poetst.
Is het tandvlees rood, gezwollen en/of bloedt het bij het poetsen, dan is er sprake van tandvleesontsteking (gingivitis). Uw volledige tandvlees kan ontstoken zijn, maar het kan ook op een enkele plaats voorkomen. Ontstoken tandvlees doet zelden pijn, maar is bij aanraking – poetsen, flossen – wel gevoelig.

Oorzaak
De oorzaak van ontstoken tandvlees is tandplak, met name op de rand van tand/kies en het tandvlees. De bacteriën in de plak zorgen voor de ontsteking. Als tandplak niet goed wordt verwijderd, verkalkt het in tandsteen. Aan tandsteen hecht zich gemakkelijk nieuwe plak, waardoor het tandvlees steeds meer ontstoken raakt.
Uiteindelijk kan zelfs het kaakbot worden aangetast en komen tanden en kiezen los te staan.
Heeft de tandvleesontsteking zich uitgebreid naar het kaakbot, dan spreken we van parodontitis.

Herstellen/voorkomen van tandvleesproblemen
Ontstoken tandvlees is een serieus probleem. Het kan alleen kan herstellen of worden voorkomen door een goede mondhygiëne.
Alle tandplak moet dagelijks worden verwijderd. Dat betekent tenminste tweemaal per dag tandenpoetsen en dagelijks de plak tussen tanden en kiezen verwijderen met behulp van tandenstokers, ragers of flossdraad.
Heeft u vragen over mondhygiëne of blijft u problemen houden met uw tandvlees, aarzel dan niet de tandarts of mondhygiëniste of om advies te vragen.

Tarieven
Elke verrichting van de tandarts en/of mondhygiëniste heeft een code die is gekoppeld aan een door de overheid vastgesteld tarief.
Wilt u weten wat deze codes zijn en welke tarieven daar voor staan, kijk dan op de website van het NMT.

Uitgeslagen tand
Als er ten gevolge van een ongeval of klap een tand afbreekt of uitgeslagen wordt, dan is het van het grootste belang dat de patiënt binnen een half uur –  maar zeker niet later dan 2 uur na het ontstaan van het letsel – naar de tandarts komt.
Gebeurt dit 's avonds of in het weekend dan is er dus sprake van een spoedgeval.
Is de uitgeslagen tand gevonden, bewaar deze dan vochtig (bijvoorbeeld in melk) en meldt u zo spoedig mogelijk bij de praktijk of de dienstdoende tandarts.

Verdoving
In onze praktijk vragen wij voor aanvang van een behandeling altijd of u verdoofd wil worden of niet. Een behandeling hoeft over het algemeen dus niet pijnlijk te zijn; de verdovingsprik(ken) zelf kunt u overigens wel voelen.

Bij een aantal behandelingen is de verdoving standaard:
- bij het trekken van een tand of kies (extractie);
- bij het slijpen van een tand/kies, voorafgaand aan de plaatsing van een
  kroon of brug;
- bij het plaatsen van implantaten;
- bij een wortelkanaal-of zenuwbehandeling;
- bij de behandeling van ernstige tandvleesontsteking (parodontitis).

Er is een verschil tussen het verdoven van de boven- en onderkaak. De bovenkaak kan lokaal, op de plaats van de behandeling, worden verdoofd. De verdovingsvloeistof wordt ter hoogte van de wortel ingespoten.
In de onderkaak is het kaakbot echter te compact, dus moet hier de gehele zenuwtak worden verdoofd. Bij deze verdoving zal dan ook een deel van de tong en lip gevoelloos worden.
Na ongeveer 2 tot 5 uur is de verdoving uitgewerkt.

Attentie: meld altijd vooraf aan de tandarts of u onder behandeling bent van een arts, medicijnen slikt, lijdt aan hart- of vaatziekten en/of u zwanger bent.
De tandarts zal in deze gevallen – indien nodig - de verdoving aanpassen (soort vloeistof en/of hoeveelheid).

Verstandskiezen
Verstandskiezen zijn de laatste gebitselementen die een mens krijgt.
Deze breken vrijwel altijd door tussen het 17e en 24ste jaar.
Veel mensen krijgen overigens niet alle verstandskiezen en sommigen zelfs geen enkele.
U hoeft het overigens niet spijtig te vinden als u geen verstandskiezen heeft, want deze leveren nogal eens problemen op. Door de evolutie is de menselijke kaak steeds kleiner geworden en is er soms onvoldoende plaats voor de verstandskiezen om door te breken. Als ze wel doorkomen dan gebeurt dit vaak niet volledig en/of scheef. En doordat ze ver achter in de mond liggen, is het lastig ze goed schoon te houden. Gevolg daarvan is een grotere kans op gaatjes en tandvleesontstekingen rond de verstandskies.

Verzekering
Omdat er ook op het gebied van tandheelkundige zorg geregeld wijzigingen plaatsvinden in het basispakket, is het in alle gevallen aan te raden goed de meest recente polisvoorwaarden van uw eigen zorgverzekeraar door te lezen. Ook als het jongeren tot en met 21 jaar betreft. Dan weet u precies welke behandelingen voor welke bedragen zijn gedekt.
Uiteraard kunt u zichzelf en/of uw kinderen ook aanvullend verzekeren tegen tandartskosten.

Vullingen
Gaatjes in tanden en kiezen ontstaan doordat bacteriën in tandplak de suikers en koolhydraten uit ons voedsel omzetten in zuur. Dit zuur tast het glazuur van het gebit aan, waardoor gaatjes ontstaan.
Kleine gaatjes, die alleen in het glazuur zitten hoeven niet (direct) behandeld te worden; er kan herstel optreden.
Is echter ook het onderliggende tandbeen aangetast, dan is een vulling noodzakelijk. Voordat de vulling kan worden aangebracht, boort de tandarts het aangetaste deel van de tand of kies weg.

Voor het vullen kan een witte of een zilverkleurige vulling worden gebruikt. Of er een zilverkleurige of een witte vulling wordt gebruikt, ligt aan de grootte van de vulling en de plaats in de mond.
In wat grote gaatjes in kiezen veelal achter in de mond, worden over het algemeen zilverkleurige vullingen gebruikt. Is het gaatje kleiner en/of komt de vulling op een plaats vóór in de mond, dan is het gebruikelijk een witte vulling te plaatsen.

Nadeel witte vullingen
Het aanbrengen van witte vullingen is bewerkelijker dan zilverkleurige vullingen en kost dus meer tijd. Mede daardoor zijn witte vullingen duurder.

Witte tanden
Hoewel het hebben van (iets) gekleurde tanden niets zegt over de gezondheid van een gebit, wil iedereen graag stralend witte tanden.
Er is een aantal methoden om tanden en kiezen lichter/witter te maken: bleken en door middel van het aanbrengen van facings.

Zie ook Bleken
Zie ook Facings

Wortelkanaal- en zenuwbehandeling
Tanden en kiezen bestaan uit een kroondeel en één of meer wortels. Deze wortels zitten in het tandvlees en zijn hol van binnen. Deze holle ruimte wordt het wortelkanaal genoemd
Door het zenuwweefsel kan warm en koud worden gevoeld, maar als het weefsel door bijvoorbeeld tandbederf of een lekkende vulling is aangetast kan pijn optreden.
In het begin valt de pijn vaak mee; in een later stadium kan de pijn zeer heftig zijn.

De wortelkanalen staan via de wortelpunt in verbinding met het kaakbot en de ontsteking kan zich dus ook uitbreiden naar dit gebied.
Bij een wortelkanaal- of zenuwbehandeling maakt de tandarts de tand of kies open en vervolgens de wortelkanalen wijder met behulp van vijltjes. Op die manier komt er ruimte om de kanaaltjes te spoelen met een ontsmettende vloeistof, waarmee bacteriën en weefselresten worden verwijderd.
De wortelkanalen worden daarna gevuld met rubberstiftjes en cement, waar overheen een vulling wordt gemaakt. Op die manier is de tand of kies afgesloten tegen het indringen van nieuwe bacteriën.
Soms is het nodig de behandelde tand of kies te voorzien van een kroon.
Een wortelkanaalbehandeling is een lastige en niet zelden tijdrovende behandeling, variërend van een half uur tot soms wel anderhalf uur.

Zenuwbehandeling
Zie wortelkanaalbehandeling

Zwanger
Als u uw gebit gewoon goed blijft verzorgen dan hoeft uw zwangerschap geen negatieve gevolgen te hebben.
Omdat veel vrouwen zeker in het begin van de zwangerschap last hebben van misselijkheid en overgeven, is het wel goed te onthouden dat u na het overgeven beter niet meteen uw tanden poetst. Maagzuur tast het glazuur van tanden en kiezen aan en u zou door direct te gaan poetsen dit glazuur gemakkelijk kunnen wegborstelen. Spoelen met water of een mondspoelmiddel is beter.

Tandvleesproblemen
Tijdens de zwangerschap verandert uw hormoonhuishouding, waardoor het tandvlees heftiger reageert op de aanwezigheid van tandplak. U zult dus extra aandacht moeten besteden aan de verwijdering van plak, anders loopt u het risico op tandvleesontstekingen.

Röntgenfoto's
Wetenschappelijk is aangetoond dat tandheelkundige foto's - ook als u zwanger bent - zonder bezwaren kunnen worden gemaakt. Echter, vanwege de emotionele factoren maken wij tijdens de zwangerschap geen preventieve foto's.

 
 
Onze kracht:
- vakkundig - grote ervaring
- persoonlijke aandacht
- moderne accommodatie
- vast behandelteam
- geavanceerde technieken
- geen wachtlijst
  Patiënt worden?
maak dan telefonisch een
afspraak 0186 – 61 51 61.

Met spoed naar
de tandarts?

Klik hier >>
 

Met spoed naar
de tandarts?
Klik hier >>

Contact

Maseratilaan 7
3261 NA
Oud-Beijerland

T: 0186 – 61 51 61
F: 0186 – 61 16 62
E: contact@mkobl.nl

Routebeschrijving >>

Gezien op TV

Klik op de foto voor het filmpje


abc

 


implantologiekliniek oud beijerland mondzorgkliniek oud beijerland alles over het gebit

© Mondzorgkliniek Oud-Beijerland 2018